BANDAGES

Products Reg# Packing
BANDAGES
ZAF BANDAGE BP ( 2.5cm x 4m)
ZAF BANDAGE BP ( 5cm x 4m)
ZAF BANDAGE BP ( 7.5cm x 4m)
ZAF BANDAGE BP ( 10cm x 4m)
ZAF BANDAGE BP ( 15cm x 4m)

ZAF CREEPE BANDAGE BP ( 5cm x 4m)
ZAF CREEPE BANDAGE BP ( 7.5cm x 4m)
ZAF CREEPE BANDAGE BP ( 10cm x 4m)
ZAF CREEPE BANDAGE BP ( 15cm x 4m)

ZAF FOLDED GUASE ROLL BP (36" Width, 4Ply x 1M)
ZAF FOLDED GUASE ROLL BP (36" Width, 4Ply x 2.5M)
ZAF FOLDED GUASE ROLL BP (36" Width, 4Ply x 5M)

036318
036318
036318
036318
036318


034772
034772
034772
034772


036315
036315
036315

12'S
12'S
12'S
12'S
12'S


12'S
12'S
12'S
12'S


12'S
12'S
12'S

hello